Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o.
ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew
Wysokość kapitału zakładowego: 3.912.000 zł
Tel. (063) 270-14-00 Fax. (063) 270-12-11
NIP: 6652963271
REGON: 301634884
KRS: 0000379279
Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS
Nr konta: 98 8542 0001 0300 0091 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Słupcy
E-mail: zgkim@zgkim.kleczew.pl

Oddział Słupca
ul. Wspólna 8
62-400 Słupca
Tel/fax: (063) 275-18-29
E-mail: slupca@zgkimkleczew.pl

Design by flankerds.com